Metodická doporučení Ministerstva životního prostředí

Metodická doporučení MŽP převážně k posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí jsou dostupná na odkazu níže.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena