Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 5. Orgány územního plánování, dotčené orgány > Metodický pokyn k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Metodický pokyn k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem územního plánování, připravilo metodický pokyn k uplatňování § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena