Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 5. Orgány územního plánování, dotčené orgány > Metodické sdělení OÚP k působnosti krajského úřadu vydávat stanovisko k návrhu územního plánu vojens

Metodické sdělení OÚP k působnosti krajského úřadu vydávat stanovisko k návrhu územního plánu vojens

Metodické sdělení k problematice působnosti krajského úřadu vydávat stanovisko k návrhu územního plánu vojenského újezdu podle § 50 odst. 7 stavebního zákona

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena