Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace > Pořizování aktualizací územně analytických podkladů obcí a krajů

Pořizování aktualizací územně analytických podkladů obcí a krajů

17. 1. 2018: Metodický návod je v současné době upravován v souladu s novelou stavebního zákona provedenou zákonem č. 225/2017 Sb. a v souladu s novelou vyhlášky č. 500/2006 Sb. a následně bude zveřejněn na této adrese.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena