Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 3. Územně plánovací podklady a jejich aktualizace > Metodický pokyn Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností

Metodický pokyn Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, odborem obecné ochrany přírody a krajiny, metodický pokyn k zadání územních studií zaměřených na řešení krajiny, spolufinancovaných ze specifického cíle 3.3 Integrovaného regionálního operačního programu.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena