Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 2. Územně plánovací dokumentace a jejich změny > Metodický pokyn Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí

Metodický pokyn Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí

Zejména v souvislosti s podporou pořizování regulačních plánů ze specifického cíle 3.3 Integrovaného regionálního operačního programu zpracoval odbor územního plánování MMR metodický pokyn „Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí“, jehož předmětem jsou základní zásady a zejména osnova zadání tohoto regulačního plánu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena