Metodické sdělení zadávání zpracování územního plánu

Odbor územního plánování zpracoval v rámci své metodické činnosti sdělení k problematice zadávání zpracování územního plánu a možného postupu při zpracování návrhu zadání územního plánu – spolupráce pořizovatele s projektantem.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena