Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 1. Politika územního rozvoje ČR > Pomůcka k uplatňování republikových priorit PÚR ČR (ve znění závazném od 11. září 2020)

Pomůcka k uplatňování republikových priorit PÚR ČR (ve znění závazném od 11. září 2020)

V souvislosti se schválením Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje ČR viz usnesení vlády ČR č. 833 ze dne 17. srpna 2020 zveřejňuje MMR Pomůcku k uplatňování republikových priorit PÚR ČR (ve znění závazném od 11. září 2020).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena