Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 1. Politika územního rozvoje ČR > Pomůcka k uplatňování republikových priorit PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1

Pomůcka k uplatňování republikových priorit PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1

V souvislosti se schválením Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015 zveřejňuje MMR Pomůcku k uplatňování republikových priorit PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena