Ministerstvo > Stavební právo > Stanoviska a metodiky > Územní plánování > 1. Politika územního rozvoje ČR > Informace MMR o Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 pro stavební úřady

Informace MMR o Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 pro stavební úřady

MMR zveřejňuje za účelem lepší implementace Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3, do činnosti stavebních úřadů informaci, a to s ohledem na ustanovení § 31 odst. 4 stavebního zákona, podle kterého je Politika územního rozvoje ČR závazná mimo jiné i pro rozhodování v území.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena