Ministerstvo > Stavební právo > Rekodifikace veřejného stavebního práva > Paragrafové znění nového stavebního zákona

Paragrafové znění nového stavebního zákona

Paragrafové znění nového stavebního zákona bylo vypracováno ve stanoveném termínu a dne 25. listopadu 2019 bylo zahájeno mezirezortní připomínkové řízení, které bude ukončeno dne 23. prosince 2019. Následně proběhne vypořádání všech došlých připomínek.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena