Ministerstvo > Stavební právo > Právo a legislativa > Archiv sekce Právo a legislativa > Informace k novelizaci zákonem č. 350/2012 Sb. > Prováděcí vyhlášky > Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a zp

Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a zp

V souvislosti se zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy přistoupilo ministerstvo pro místní rozvoj k úpravě vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena