Výkladové semináře k zákonu č. 350/2012 Sb.

Výkladové semináře k zákonu č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena