Ministerstvo > Stavební právo > Informace a aktuality > Územní plánování > Metodika sledovaných jevů pro územně analytické podklady

Metodika sledovaných jevů pro územně analytické podklady

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo aktualizovaný metodický návod pro sledované jevy územně analytických podkladů na základě novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb., která nabyla účinnosti dne 29. ledna 2018.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena