Ministerstvo > Stavební právo > Informace a aktuality > Územní plánování > Dotazníkové šetření uživatelů výstupů činnosti Ústavu územního rozvoje

Dotazníkové šetření uživatelů výstupů činnosti Ústavu územního rozvoje

V zájmu dalšího zkvalitnění činnosti Ústavu územního rozvoje (dále jen ÚÚR) se Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obrátilo na potenciální uživatele výstupů ÚÚR s dotazníkem, který představuje důležitou zpětnou vazbou pro MMR při usměrňování činnosti ÚÚR. Dotazníkové šetření probíhalo ve dnech od 23. září 2019 do 7. října 2019. MMR děkuje všem respondentům, kteří se tohoto dotazníkového šetření zúčastnili.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena