Ministerstvo > Stavební právo > Informace a aktuality > Územní plánování > Archiv sekce Informace a aktuality > Územní ochrana koridoru průplavního spojení Dunaj – Odra - Labe

Územní ochrana koridoru průplavního spojení Dunaj – Odra - Labe

Vláda ČR dne 24. května 2010 na svém jednání schválila usnesením č. 368 návrh Ministerstva pro místní rozvoj, který se týká způsobu další územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe. Území bude nadále chráněno formou územní rezervy v územně plánovacích dokumentacích, a to do doby dalšího rozhodnutí vlády ČR v této věci.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena