Ministerstvo > Stavební právo > Informace a aktuality > Územní plánování > Archiv sekce Informace a aktuality > Schválení seznamu akcí k poskytnutí dotace pro program Podpora územně plánovacích činností obcí

Schválení seznamu akcí k poskytnutí dotace pro program Podpora územně plánovacích činností obcí

Dne 8.3.2016 rozhodnutím ministryně pro místní rozvoj č. 29/2016 byl schválen seznam akcí k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro program „Podpora územně plánovacích činností obcí“ na podprogram „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ – dotační titul „Územní plán“ pro rok 2016. Výše uvedeným rozhodnutím byl dále schválen seznam náhradních akcí a byly zamítnuty akce, které nesplnily podmínky programu.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena