Ministerstvo > Stavební právo > Informace a aktuality > Územní plánování > Archiv sekce Informace a aktuality > MMR připravilo semináře k pořizování územních studií krajiny podporovaných z IROP

MMR připravilo semináře k pořizování územních studií krajiny podporovaných z IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dva semináře pro obce s rozšířenou působností a krajské úřady k pořizování územní studie krajiny, které jsou jedním z nástrojů územního plánování, podporovaným ze specifického cíle 3.3 Integrovaného regionálního operačního programu. Na seminářích byl mj. prezentován pilotní projekt územní studie krajiny na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov a současně s tím také metodický pokyn k zadání územní studie krajiny, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena