Technické požadavky na výrobky

Dne 15. dubna 2016 vstoupil v platnost zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Zákon zpřesňuje některá ustanovení a také zrušuje ustanovení, která by se díky novému zákonu č. 90/2016 Sb., o posuzování shody u výrobků stala duplicitními. Kromě zákona o technických požadavcích na výrobky, mění zákon č. 91/2016 Sb., mj. také stavební zákon, kde ruší ustanovení odstavce 2 § 196, čímž došlo ke zrušení povinnosti bezplatného poskytování technických norem, které byly povinné k jeho provedení.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena