Novelizace vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Novelizací byla provedena transpozice části směrnice EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v oblasti technické specifikace pro dobíjecí stanice a vodíkové čerpací stanice.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena