Ministerstvo > Stavební právo > Informace a aktuality > Stavební řád > Informace z oblasti Bezbariérového užívání staveb > Aplikace požadavků na zdvihací plošiny z hlediska bezbariérového užívání staveb

Aplikace požadavků na zdvihací plošiny z hlediska bezbariérového užívání staveb

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena