Ministerstvo > Regionální rozvoj > Územní dimenze 2014-2020 > Vyhlášené výzvy > Prodloužení termínu příjmu žádostí a školení hodnotitelů

Prodloužení termínu příjmu žádostí a školení hodnotitelů

Výzva pro externí hodnotitele integrovaných strategií: S ohledem na identifikované technické obtíže s podáním žádosti na straně některých žadatelů (použití elektronického certifikátu) bude příjem žádostí o status externího hodnotitele prodloužen do pondělí 9. listopadu 2015 včetně. O případném dalším prodloužení termínu či vyhlášení nové výzvy budou žadatelé informováni obdobným způsobem zde na webových stránkách MMR.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena