Ministerstvo > Regionální rozvoj > Územní dimenze 2014-2020 > Vyhlášené výzvy > Výzva pro externí hodnotitele integrovaných strategií

Výzva pro externí hodnotitele integrovaných strategií

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky tímto vyhlašuje výzvu pro externí hodnotitele integrovaných strategií. Proces hodnocení a schvalování integrovaných strategií upravuje Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020, schválený usnesením vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 682 (dále též „Metodický pokyn“), ve znění Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj ze dne 31. července 2015 a následných aktualizací Metodického pokynu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena