Výzva ITI

MMR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných územních investic (ITI). V souladu s Dohodou o partnerství pro programové období 2014-2020 budou ITI využity v celostátně nejvýznamnějších metropolitních oblastech a aglomeracích včetně jejich funkčního zázemí.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena