Výzva IPRÚ

MMR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ). V souladu s Dohodou o partnerství pro programové období 2014-2020 budou IPRÚ využity v aglomeracích měst a jejich zázemí, tzv. regionálních pólech růstu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena