Ministerstvo > Regionální rozvoj > Územní dimenze 2014-2020 > Vyhlášené výzvy > Seznam žádostí o podporu SCLLD předložených v rámci výzvy CLLD_15_001

Seznam žádostí o podporu SCLLD předložených v rámci výzvy CLLD_15_001

V souladu s usnesením Národní stálé konference č. 9/2016 zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj seznam předložených žádostí do výzvy CLLD_15_001.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena