Prodloužení výzvy SCLLD

V souladu s podmínkami výzvy CLLD_15_001 byla ke dni 30. listopadu 2015 provedena modifikace výzvy. V rámci modifikace výzvy byl prodloužen termín pro příjem žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje v monitorovacím systému strukturálních fondů MS2014+, původně stanovený na 31. prosince 2015. Nový termín pro ukončení příjmu žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje je stanoven na 31. března 2016.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena