Ministerstvo > Regionální rozvoj > Územní dimenze 2014-2020 > Vyhlášené výzvy > Druhá výzva pro externí hodnotitele integrovaných strategií

Druhá výzva pro externí hodnotitele integrovaných strategií

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky (dále též „MMR-ORP“), jako gestor implementace oblasti integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, vyhlašuje tímto výzvu pro externí hodnotitele integrovaných strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro fázi hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena