Ministerstvo > Regionální rozvoj > Smart Cities > Analytické dokumenty Úřadu vlády ČR ke Smart City a Smart Region

Analytické dokumenty Úřadu vlády ČR ke Smart City a Smart Region

Úřad vlády ČR publikoval na svých stránkách závěrečnou zprávu k analytickým dokumentům, jejichž cílem bylo zmapovat zapojení ČR do konceptu SMART city a SMART region, spolu s uvedením příkladů dobré praxe v ČR.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena