Zmenšující se města a regiony v České republice

Cílem projektu bylo vytvořit metodiku pro identifikaci a typologii zmenšujících se měst v České republice, která bude především analytickým nástrojem pro regionální politiku na národní a místní úrovni při realizaci hlavních principů Strategie regionální politiky ČR na období 2014–2020.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena