Ministerstvo > Regionální rozvoj > Regionální politika > Výzkum a inovace na MMR > Certifikace metodik MMR > Archiv projektů - Politika bydlení > Beta > Chování jednotlivých aktérů na trhu s byty včetně analýzy 3 E zásahů veřejné moci (TB010MMR023)

Chování jednotlivých aktérů na trhu s byty včetně analýzy 3 E zásahů veřejné moci (TB010MMR023)

Výsledkem projektu je navržená metodika pro pravidelné a průběžné hodnocení používaných nástrojů bytové politiky (financovaných z veřejných zdrojů) z pohledu jejich efektivity, hospodárnosti a účelnosti, vychází z principů podmínek auditu výkonu a 3E analýzy. Vzájemně provázané (skladebné) indikátory jsou zacílené na dotační podprogramy Programu podpora bydlení Ministerstva pro místní rozvoje a na úvěrové a záruční nástroje Státního fondu rozvoje bydlení.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena