Seminář v Letohradu

Dne 24. května 2016 se v Letohradu, v prostorách městského úřadu, uskutečnil seminář, který se zabýval vybranými tématy regionálního rozvoje. Seminář pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Sdružením obcí Orlicko a zúčastnilo se jej 34 osob z řad obcí, DSO a MAS.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena