Seminář v Podbořanech (Ústecký kraj)

V úterý 2. dubna se v Podbořanech, v prostorách Národního domu, konal seminář pro obce, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny. Účastníkům semináře byly na úvod představeny aktivity Místní akční skupiny Vladař. Následoval blok Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci kterého byly prezentovány aktuální informace z oblasti implementace integrovaného nástroje CLLD a jeho budoucnosti, webová aplikace ObcePRO, umožňující zpracování a hodnocení rozvojových dokumentů obcí a jejich sdružení a blok uzavřela prezentace představující strategické dokumenty MMR v oblasti regionálního rozvoje, a to Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ a Koncepci rozvoje venkova. V odpolední části semináře byly představeny aktuální výstupy z výzkumného projektu „Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů“. Seminář poté zakončily dva příspěvky zaměřené na představení publikací „Doporučení k péči o dřeviny v obcích“ a „Doporučení k péči o vesnické stavby a veřejný prostor“. Akci uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Místní akční skupinou Vladař.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena