Zásady urbánní politiky

Zásady urbánní politiky schválené usnesením vlády ze dne 10. května 2010 č. 342

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena