Seminář MMR na Zemi živitelce 2018

Je již dlouholetou tradicí, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá v rámci doprovodného programu agrosalónu Země živitelka v Českých Budějovicích odborný seminář. Letos se tento seminář konal 24. 8. 2018 a jeho tématem byla Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR. Na semináři hovořili představitelé MZe a MMR a územních partnerů SPOV, SMO ČR, SMS ČR a NS MAS ČR.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena