Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko je místní akční skupinou, založenou na podporu všestranného rozvoje severozápadní části okresu Znojmo. Území s rozlohou 479 km2 je vymezeno 52 obcemi, kde žije bezmála 24 tisíc obyvatel. Místní akční skupina je spolkem a má za sebou 8 let činnosti.

NUTS II Jihovýchod
Rozvojová územní strategie území vychází z dostupných veřejných statistických dat a informací získaných zpětnými vazbami z území. Strategie navržena do 7 tématických cílů.  Posláním strategie místní akční skupiny je vytvářet a realizovat projekty, které pozvednou rozvoj území, budou ohleduplné vůči životnímu prostředí a dlouhodobě udržitelné do dalších let.  Výzvou pro MAS je posilovat takový rozvoj území, který reflektuje současnou situaci a dění  jak v regionu, tak na úrovni EU či globální témat. Udržitelný rozvoj musí do území přinést  nezbytné inovace v oblasti použití moderních nástrojů  v oblasti investic, řízení a know-how.  I přes změny a vývoj si musí uchovat svoji tvář a specifický charakterech daný historickým vývojem a odkazem předků. 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena