Vyhlídky, o.s.

Vyhlídky* jsou nezisková organizace, jejíž hlavní cílem jsou aktivity směřující k podpoře regionálního rozvoje na daném území. Od svého vzniku v r. 2004 prostřednictvím své činnosti podpořily projekty za cca 45 000 000,-. Kromě podpory dotační činnosti je poskytována konzultační činnost v rámci projektového poradenství pro obce, NNO a podnikatele.

NUTS II Střední Čechy
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je zpracována jako programový dokument místní akční skupiny, postihuje největší problémové okruhy a navrhuje opatření, která budou řešena prostřednictvím MAS Vyhlídky nebo  samotnými subjekty. Strategie Dobré Vyhlídky 2020 je založena na partnerství veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru, mapuje a stanovuje rozvojové priority do r. 2020.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena