Střední Haná, o.p.s. CZ.1.08/3.2.00/14.00323

Místní akční skupina Střední Haná, o.p.s. leží většinou své rozlohy (141,05 km2) v Olomouckém kraji, částečně zasahuje do kraje Zlínského. V území MAS leží 13 obcí, v kterých žije cca 16.000 obyvatel. Tato společnost byla založena z důvodu efektivní podpory veřejné, neziskové a podnikatelské sféry, což v praktické podobě znamená podpořit venkovské podnikání, zemědělství, spolkový život v jednotlivých obcích, cestovní ruch a turistiku. V neposlední řadě také zlepšování infrastruktury ve spolupráci s obcemi.

NUTS II Střední Morava
Strategický dokument „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území společnosti MAS Střední Haná, o.p.s.“ vniká na základě potřeby stanovit potřeby, cíle a konkrétní opatření v rámci kterých v následujících letech bude docházek k rozvoji regionu MAS Střední Haná. Strategie postupně vzniká na základě činnosti otevřených pracovních skupin se zapojením veřejnosti, protože jen tak je možné správně zhodnotit současnou situaci a nastavit konkrétní opatření, která povedou k naplnění stanovených cílů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena