Serviso, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost SERVISO, o.p.s. byla založena na dobu neurčitou v listopadu roku 2002. Zakladateli se staly Město Třebenice a Obce Velemín a Třebívlice. Území MAS tvoří 72 měst a obcí s cca 75 600 obyvateli a s rozlohou cca 793 km2.

NUTS II Severozápad
Strategie vznikala od roku 2013 komunitním způsobem za účasti představitelů obcí, neziskových organizací a podnikatelů pod vedením řešitelského týmu MAS. Strategie je jako dílčí výstup projektu zveřejněna k veřejné diskusi.  Po vypořádání připomínek bude její finální podoba předložena ke schválení. Zpracovaná verze, v souladu s podmínkami výzvy, vymezuje území MAS a poskytuje její základní popis a charakteristiku. Jejím hlavním cílem je poskytnout odpověď na otázku: Jaké by mělo území MAS v budoucnosti být, co by mělo občanům zabezpečit a poskytovat.  Z komunitně projednané vize se odvíjí stanovené priority, cíle a opatření. Cíle a priority ISÚ vycházejí z potřeb a požadavků formulovaných obcemi a dalšími subjekty v dlouhodobých strategických záměrech. Z těchto prioritních cílů budou pro realizaci metodou CLLD vybrány záměry v souladu s vymezením působnosti CLLD v rámci OP. 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena