Sdružení Splav, z.s.

Sdružení SPLAV, z.s. je místní akční skupinou (MAS) pracující pro 31 obcí okresu Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji. MAS vznikla v roce 2004, má 52 členů, 7 stálých zaměstnanců. Od r. 2004 zajišťuje realizaci programu LEADER na svém území. Uskutečňuje také vlastní projekty v oblasti podpory zaměstnanosti, volnočasových aktivit a mezinárodní spolupráce.

NUTS II Severovýchod
Strategie komunitně vedeného rozvoje pro období 2014-20 navazuje na strategické dokumenty MAS z předcházejících období. Vychází z aktuální situace v území MAS a je v souladu se strategickými cíli Královéhradeckého kraje, České republiky i Evropské unie. Má 3 prioritní oblasti – Občané, Prostředí a Podnikání, 14 opatření a 54 podopatření. Jejím cílem je 1. Zlepšení demografické struktury a sociální situace občanů, 2. Zlepšení kvality života občanů a životního prostředí a 3. Zvýšení počtu a rozmanitosti podnikatelských aktivit.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena