Rozvoj Tanvaldska

Rozvoj Tanvaldska z.s. se sídlem v Jiřetíně pod Bukovou působí na území 14 obcí v Libereckém kraji převážně umístěných v oblasti Jizerských hor Krkonoše. Spolek má 44 členů z toho 14 obcí a 30 soukromých subjektů.

NUTS II Severovýchod
Strategie je zpracována jako ucelený materiál, definující na základě detailní analýzy konkrétní potřeby pro zajištění harmonického a udržitelného rozvoje regionu. Na strategické úrovni jsou definovány strategické cíle, k nim jsou následně přiřazeny cíle specifické. V konkrétní podobě jsou ke každému specifickému cíli přiřazena opatření s přiblížením možností konkrétních projektů, kterými lze v budoucím období tyto definované cíle naplňovat. Strategie je proto promyšleným prostředkem pro zlepšení situace v regionu
a zejména pro koordinovaný postup při realizaci představy (vize) o budoucí podobě území. V neposlední řadě je strategie materiálem definujícím nároky na organizační a finanční zajištění při realizaci potřebných kroků.
        Na vzniku strategie se podíleli členové MAS, široká veřejnost a externí dodavatelé. Z komunitního projednávání vzešlo těchto sedm klíčových oblastí rozvoje území:
  1. Optimalizovaná, kvalitní dopravní, technická a ostatní veřejná infrastruktura
  2. Bezpečný a spokojený život v obcích
  3. Pestrý hospodářský a ekonomický rozvoj
  4. Šetrný cestovní ruch  
  5. Kvalitní příroda, zdravé životní prostředí, osvěta k udržitelnému rozvoji    
  6. Rozvíjející se občanská společnost, partnerství a spolupráce
  7. Kvalitní veřejná správa implementující principy udržitelného rozvoje
Klíčové oblasti jsou shodné se stanovenými strategickými cíli

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena