Rozvoj Krnovska o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Rozvoj Krnovska, o.p.s. poskytuje obecně prospěšné služby vedoucí k podpoře rozvoje svého území, a i proto založila organizační složku, a to místní akční skupinu Rozvoj Krnovska - MAS Rozvoj Krnovska. MAS Rozvoj Krnovska je otevřené Partnerství partnerů z neziskového, soukromého a veřejného sektoru. V programovém období 2007-2013 místní akční skupina realizovala v Programu rozvoje venkova Strategický plán LEADER.

NUTS II Moravskoslezsko
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 na území MAS Rozvoj Krnovska je střednědobý ucelený rozvojový dokument zpracován kombinací komunitní a expertní složky, který uceleně definuje problémy a potenciál daného území a snaží se nalézt vhodná řešení směřující k odstranění místních problémů, k rozvíjení daného potenciálu a definovat rozvojový směr území na období 2014-2020. V současnosti je zpracována analytická a strategická část reflektující veškeré potřeby území. Implementační část tohoto dokumentu zpracována zatím není. 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena