Region Pošembeří o.p.s.

Region Pošembeří se nachází ve Středočeském kraji východně od Prahy. Jeho území zasahuje do tří okresů, Praha – východ, Kolín a Nymburk. Do okresu Kolín patří 18 obcí, které zabírají 17, 7% jeho území, 14 obcí náleží územně do okresu Praha – východ a z jeho území zabírají 11,75%. Nejméně obcí (5 obcí) patří do okresu Nymburka a z jeho plochy tvoří 3,5%. Rozkládá se od Šestajovic a Sibřiny na západě území, přes Úvaly, Český Brod až po Chrášťany a Poříčany na východě Jeho území zahrnuje 37 obcí s celkovou rozlohou 25 013 ha a počtem obyvatel 39378.

NUTS II Střední Čechy
Strategie MAS Region Pošembeří se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti: Infrastruktura, doprava, bydlení, výstavba, vzhled obcí Občanská společnost, vybavenost, veřejné služby, volný čas Životní prostředí, příroda a krajina Místní ekonomika a cestovní ruch Důraz je kladen na řešení aktuálních problémů související s urbanizací území, tedy na řešení nedostatečné infrastruktury, nízké kapacity škol a předškolních zařízení a nedostačující občanské vybavenosti. Strategie též vnímá jako důležitou potřebu rozvoje občanské společnosti a otázku sounáležitosti obyvatel s místem bydliště. Dále jsou ve strategii navržena opatření podporující zdravé životní prostředí a prostupnost krajiny. Poslední klíčová oblast se zaměřuje na snížení nezaměstnanosti a na podporu místního podnikání.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena