Region Haná, o.s.

Region HANÁ je místní akční skupinou (MAS) v programu LEADER, nacházející se ve středu Moravy, v území západně od měst Olomouc a Prostějov. Region HANÁ byl založen v roce 2002, jako projekt iniciovaný mikroregionem Kosířsko a sousedními obcemi, první registrace právní subjektivity proběhla na počátku roku 2004. MAS byla registrována jako občanské sdružení (o.s.), po schválení nového občanského zákoníku v roce 2014 se sdružení Region HANÁ transformovalo na formu zapsaný spolek (z.s.) V dnešní době je území MAS tvořeno územím 48mi členských obcí. Zasahuje do území 2 okresů, 4 „obcí s rozšířenou působností“ (ORP), a sdružuje obce tří mikroregionů celých (Kosířsko, Kostelecko, Konicko) a jednoho mikrorgionu částečně (Litovelsko).

NUTS II Střední Morava
Tato integrovaná strategie je zpracována jako strategický dokument pro rozvoj území místní akční skupiny Region HANÁ. Integrovaná strategie zahrnuje široké spektrum oblastí rozvoje venkovského regionu, bez ohledu na následující finanční nástroje na realizaci. Dotační programy a další nástroje, pro naplnění cílů této integrované strategie, budou následně rozpracovány v dalším stupni – tzv. finančních rámcích.
Tvorba rozvojové strategie MAS je podpořena z OP Technická pomoc, název projektu: „Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Region HANÁ“, č. CZ.1.08/3.2.00/14.00304, žadatele Region HANÁ, o.s.
Dostává se Vám do rukou průběžná verze této strategie, ve stadiu verze 0.20., zpracována ke dni 31.8.2014. Tato verze bude zveřejněna na stránkách MMR k připomínkování. Po uplynutí termínu k připomínkování budou tyto zapracovány, a postupně zpracovány následnické verze. Harmonogram dalšího zpracování strategie bude záviset především na harmonogramu přípravy a schvalování jednotlivých programových dokumentů příslušných operačních programů, které budou sloužit k realizaci této strategie.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena