Podhorácko, o.p.s.

Společnost Podhorácko, o.p.s. je místní akční skupina, která se rozkládá na určitém území zapojených obcí v Kraji Vysočina v okolí Města Třebíče. Společnost je založena na principu partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni.

NUTS II Jihovýchod
Tento strategický plán je komplexním dokumentem rozvoje území a obyvatel a vztahů v regionu MAS Podhorácko prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje. Byl vytvořen zdola a komunitně se zapojením široké základny aktivních lidí ze všech tří sektorů regionu. Dává předpoklady pro cílený rozvoj Podhorácka metodou LEADER zaměřený na klíčové oblasti s využitím místní jedinečnosti a lidského potenciálu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena