MAS Hanácké Království z.s.

Místní akční skupina MAS Hanácké Království byla založena v roce 2004 jako občanské sdružení, ve kterém jsou v souladu s metodou LEADER zastoupeny obce, podnikatelé a neziskové organizace. MAS je otevřeným sdružením, jejímž členem se může stát osoba starší osmnácti let nebo organizace, která souhlasí s cíli sdružení.

NUTS II Střední Morava
Integrovaná strategie rozvoje území MAS Hanácké Království, jejímž hlavním cílem je nastavení hlavních priorit rozvoje našeho regionu tak, aby veškeré budoucí aktivity probíhaly ve vzájemné koordinaci, spolupráci a rovnocenném partnerství. Celé území MAS je v dokumentu chápáno jako neustále se vyvíjející a provázaný celek složený z jednotlivých obcí a jejich občanů, aktivních podnikatelských subjektů a neziskových organizací. Při zpracování jsme se snažili o co největší otevřenost a zapojení co nejširšího množství aktérů z různých zájmových skupin, čímž bylo zaručeno nevyloučení žádné z nich.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena