Moravská cesta, o.s.

MAS Moravská cesta vznikla v roce 2005 jako místní partnerství podnikatelů, obcí a neziskových organizací. Formálně se občanské sdružení ustavilo v červnu roku 2006. Území MAS je situováno severozápadně od Olomouce a tvoří přirozenou spojnici tří typů území – nížinatá oblast Litovelské Pomoraví, kde se nachází obce příměstského charakteru, dále na severozápad leží město Litovel a okolní obce, které tvoří mikroregion Litovelsko. Tyto obce jsou součástí národopisného území Haná, které se rozprostírá v povodí řeky Moravy. Jde o významnou zemědělskou oblast, jejíž část je v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Mluví se zde typickým hanáckým nářečím. Třetí - západní část území tvoří Bouzovská vrchovina. MAS Moravská cesta má ve svém správním území 22 obcí. Členská základna je zastoupena 59 členy, z nichž 25 členů zastupuje veřejný sektor, 13 podnikatelský sektor, 20 neziskový sektor a 1 člen je fyzická osoba.

NUTS II Střední Morava
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 MAS Moravská cesta s názvem „Demê furt dopředô a necófnem …“ byla zpracována participativní i expertní metodou, které byly vzájemně provázány. V obcích i mezi občany proběhlo: dotazníkové šetření, anketa mezi občany, řízené rozhovory se starosty a veřejná projednání.
 
Příprava strategie probíhá komunitním způsobem – tedy „ze zdola“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena