MAS Železnohorský region, o.s.

MAS Železnohorský region se rozkládá na území NUTS 2 Severovýchod, v Pardubickém kraji, na pomezí dvou turistických oblastí: Pardubicko a Chrudimsko. Území je v současné době vymezeno 6 funkčními mikroregiony (Za Letištěm, Podhůří Železných hor, Heřmanoměstecko, Centrum Železných hor, Železné hory a Západně od Chrudimi) a 1 obcí Licibořice, což čítá 72 měst a obcí s počtem 44 981 obyvatel a o rozloze 506,87 km2. Sdružení bylo založeno v roce 2005.

NUTS II Severovýchod
Strategie území SCLLD je dokument, který obsahuje ucelený soubor opatření směřující k dosažení nastavených cílů. Ucelený dokument bude sestávat z daných a logických částí a vychází především z: - identifikace potřeb území, - stanovení cílů, - nastavení kroků implementace. Strategie je stanovena na plánovací období EU, tj. na roky 2014 – 2020. Dílčí části strategie jsou zpracovány komunitním způsobem, na základě přímé komunikace představitelů, členů a zaměstnanců MAS s veřejností v regionu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena