MAS Zálabí, z.s.

Místní akční skupina Zálabí (MAS), sdružuje aktivní občany, neziskové organizace, podnikatele a obce, kteří spolupracují na rozvoji regionu. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. MAS Zálabí zahrnuje území 28 obcí a přibližně 17 tisíc obyvatel - od Veltrub na západě po Kladruby nad Labem na východě a na severu od Žehuně po Záboří nad Labem na jižní straně. Jejich společným cílem je zlepšit čerpání prostředků z národních a evropských zdrojů a koordinovat společné projekty v regionu.

NUTS II Střední Čechy
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zálabí (SCLLD) pro období 2014-2020 je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU.
Cílem je vytvoření kvalitní SCLLD pro území MAS Zálabí a nastavení a zajištění implementace opatření tak, aby v daném území došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji a pozitivní změně. Vytváření Strategie je založené na metodě LEADER, která klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů ve všech fázích zpracování a implementace. Účelem Strategie je sladit představy aktérů z území MAS, stanovit nejvhodnější rozvojové aktivity a způsob jejich koordinace a podpořit místní subjekty při realizaci projektů. Cílem je navrhnout taková opatření, která povedou k vyváženému a udržitelnému rozvoji území.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena