MAS Východní Slovácko

MAS Východní Slovácko se nachází v jihovýchodní části Zlínského kraje. MAS je součástí regionu NUTS II - Střední Morava, Zlínského kraje a okresu Uherské Hradiště. Součástí MAS je 12 obcí: Bánov, Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Horní Němčí, Nivnice, Korytná, Slavkov, Strání, Suchá Loz, Uherský Brod a Vlčnov. Nejvýznamnějším průmyslovým i správním centrem je město Uherský Brod. K 1. 1. 2014 je členem MAS Východní Slovácko celkem 29 členů.

NUTS II Severovýchod; Střední Morava
Vize: MAS Východní Slovácko je partnerským, moderním venkovským regionem nabízejícím dostatek pracovních příležitostí, kvalitní zázemí pro život a široké spektrum služeb všem obyvatelům regionu i návštěvníkům, které bude rozumně a udržitelně využívat potenciál přírodního a kulturního dědictví území a posilovat soběstačnost regionu. Strategický cíl Udržet stabilní populační vývoj v regionu, snížit vývojové disproporce mezi obcemi regionu, zkvalitnit prostředí pro život obyvatel a zlepšit situaci na trhu práce. Strategický cíl bude naplňován 6 prioritami:  Priorita 1: Spolupráce a partnerství  Priorita 2: Podpora podnikání a tvorby pracovních míst  Priorita 3: Zajištění kvalitních veřejných služeb  Priorita 4: Zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity  Priorita 5: Uchování kulturního dědictví  Priorita 6: Krajina a životní prostředí Jednotlivé priority jsou dále rozpracovány do jednotlivých opatření.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena